ಉಚಿತ ಯುಎಸ್ & ಯುಕೆ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್; 30 DAYS ರಿಟರ್ನ್ & ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ಗಳು

ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಪಾಲಿಸಿ

ಹಡಗು ನೀತಿ* ನೀವು ವಿಳಾಸವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕಾದರೆ, ಆದೇಶ ದೃ mation ೀಕರಣವನ್ನು ಪಡೆದ ಅರ್ಧ ಘಂಟೆಯೊಳಗೆ ನೀವು support.global@cowinaudio.com ಗೆ ಇಮೇಲ್ ಕಳುಹಿಸಬೇಕು. ತ್ವರಿತವಾಗಿ ತಿಳಿಸದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಸರಕುಗಳನ್ನು ರವಾನಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.